of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-413
Mitoloji
2.0
0.0
0.0
3.0
3.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Mitolojileri anlama yöntemlerini tanıtmak ve mitoloji ile ussal düşünce arasındaki süreklilik ve kesintileri araştırmak.
Yunan, Türk ve Ortadoğu mitoslarının, tarihselci, yapısalcı ve yapımbozumcu yöntemlerle okunup kavranılmasını sağlamak
Sahip olunan bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü anlatıp ve çözümleyebilmek.
Dersin İçeriği
1-19. yüzyılda halkbiliminin yükselişi ve mitolojinin bir araştırma alanı haline gelişi
2-Rus biçimciliğinin masal incelemelerinde mitosların yeri
3-Yapısal antropolojide mitoloji
4-Claude Lévi-Straussun mit çözümleme tablosu
5-Jean-Pierre Vernantın yaklaşımı
6-Mircea Eliadenin yaklaşımı
7-Jean-Paul Rouxnun yaklaşımıyla Türk mitolojisi
8-Yaşar Çoruhlunun yaklaşımıyla Türk mitolojisi
9-Roland Barthes, Çağdaş Söylenler
10-Jacques Derridanın Platonun Phaidros diyaloguna dair incelemesi: Platonun Eczanesi
11-Jacques Derridanın Platonun Phaidros diyaloguna dair incelemesi: Platonun Eczanesi
12-Judith Butler, Antigonenin İddiası
13-Mitoloji ve ikonografi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
50
Aktarılabilir Beceri Dersi
50
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dünya mitolojilerinin karakteristikleri hakkıbnda bilgi sahibi olur.
DK2
Çağdaş mitologlar hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Çağdaş mitoloji araştırmalarının sorunlarını öğrenir.
DK4
En az iki kavram arasında mitoloji araştırmalarının kurduğu bağlantıları kurar.
DK5
Çağdaş mitoloji araştırmalarının oluşturucu öğelerini öğrenir.
DK6
Alan dışı ders alarak felsefi gelişimine katkıda bulunur.