of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-417
Sağlık İletişimi
2.0
0.0
0.0
3.0
3.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin yardımcısı bulunmamaktadır.
Ofis Yeri
İletişim fakültesi derslikleridir.
E-Posta
rukiyecelik@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
13.00-14.00
İş Telefonu
2110373
Dersin Amacı
Ülkemizde hızla gelişen ve temel pazarlardan biri olan sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan, nitelikli iletişim uzmanlarının sahip olması gereken, temel teorik ve pratik bilgilerin aktarılması dersin amacıdır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği sağlık iletişiminin tanımı, tarihsel gelişimi, model ve kuramları, sağlık iletişimi kampanya sürecini kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Proje Hazırlama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sağlık sektörünü tanımlayarak detaylarını gözden geçirebilir.
DK2
Sağlık sektörünün yapısını şematize edebilir.
DK3
Sağlık sektöründeki uygulamaları karşılaştırabilir.
DK4
Sağlık sektörüne özgü iletişim stratejilerini formüle edebilir.
DK5
Sağlık sektörüne yönelik iletişim kampanyaları tasarlayabilir.