of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-418
Popüler Kültür ve Gündelik Hayat
2.0
0.0
0.0
3.0
3.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu derste popüler kültür kavramının tarihsel gelişimi, çeşitli okulların popüler kültürü değerlendirme biçimleri, kitle iletişiminin gelişimi ile popüler kültür arasındaki bağlantıyı göstermek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kültür Kavramı
Folk-Popüler-Yüksek Kültür
Kitle Kültürü ve kitle iletişim araçları
Popüler kültür kavramının gelişimi
İdeoloji ve popüler kültür
Popüler kültür ile ilgili kuramsal yaklaşımlar
Popüler kültür ile ilgili kuramsal yaklaşımlar
Popüler kültür ve toplum
Ara sınav
Küreselleşme ve popüler kültür
Türkiye'de popüler kültürün tarihi ve yapısı
Popüler kültür ve moda
Popüler kültür ve spor endüstrisi
Popüler kültür ve müzik endüstrisi
Popüler kültür ve yazılı basın
Final Sınavı
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kültür kavramının mahiyetini bilir.
DK2
Folk, yüksek ve popüler kültür kavramlarının birbirleriyle olan ilişkilerini bilir.
DK3
Kültür ürünlerinin hegemonik toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıları nasıl kurduğunu kavrar.
DK4
Kitle kültürü ve popüler kültür ilişkisi arasındaki bağlantıyı kurar.
DK5
Popüler kültüre eleştirel yaklaşımları öğrenir.