of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-801
İletişim ve İnsan İlişkileri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Şakir GÜLER
Dersin Amacı
Ders kuruluşlar nasıl işledikleri ve neden var oldukları ile ilgili olmaktadır. Derse katılanlara, kuruluşları ve yönetimin temellerini tanıtmak ve kurumları oluşturan dinamikleri aktarmak amaçlanmaktadır. Yönetimle ilgili temel kavramları, yönetim ve organizasyon kuramları, yönetim işlevleri, yönetimde karar verme, güç ve etkileme ve liderlik gibi birçok farklı konular ders içerinde aktarılmaktadır.
Dersin Hedefleri
Ders kuruluşlar nasıl işledikleri ve neden var oldukları ile ilgili olmaktadır. Derse katılanlara, kuruluşları ve yönetimin temellerini tanıtmak ve kurumları oluşturan dinamikleri aktarmak amaçlanmaktadır. Yönetimle ilgili temel kavramları, yönetim ve organizasyon kuramları, yönetim işlevleri, yönetimde karar verme, güç ve etkileme ve liderlik gibi birçok farklı konular ders içerinde aktarılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kişiler arası iletişim ve iletişim çatışmalarını açıklayabilirKişiler arası iletişim ve iletişim çatışmalarını açıklayabilir.
Kişiler arası iletişimde etkin dinleme becerisini kullanabilir.
Kişiler arası iletişimde empati becerisini kullanabilir.
Kişilerarası iletişimde ben dilini kullanabilir.
Kişilerarası iletişimde cinsiyet rollerinin önemini bilir.
Kişilerarası ilişkilerinde ailenin, bireysel farklılıkların ve kültürün etkisini açıklayabilir.
Dersin İçeriği
Kişilerarası İlişkilerin Tanımı ve Sınıflandırılması
Yakın İlişkiler, Özel Olan ve Olmayan İlişkiler
Kişilerarası İlişkilerle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler)
Kişilerarası İlişkilerle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar (sosyal psikolojik yaklaşımlar, bilişsel kuramlar)
Gelişimsel Süreç Olarak Kişilerarası İlişkiler
Gelişimsel Süreç Olarak Kişilerarası İlişkiler
Kişilerarası İlişkilerde Etkili Olan Faktörler
Ara sınav
Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri ve Kişilerarası İlişkiler
Kişilerarası İlişkilerde Kendini Uyarlama ve Kendini Açma
Bağlılık ve Bağlanma
Bağlılık ve Güç Anlatım,
İletişim
Etkili İletişim Becerileri ve İletişim Hataları
Etkili İletişim Becerileri ve İletişim Hataları
Kişilerarası Problemler ve Çatışma
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek
 
2
Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek
 
3
Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek