of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-801
İletişim ve İnsan İlişkileri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Günay
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
SDÜ İletişim Fakültesi
E-Posta
ahmetgunay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 12.00-13.00
İş Telefonu
02462113871
Dersin Amacı
Ders kuruluşlar nasıl işledikleri ve neden var oldukları ile ilgili olmaktadır. Derse katılanlara, kuruluşları ve yönetimin temellerini tanıtmak ve kurumları oluşturan dinamikleri aktarmak amaçlanmaktadır. Yönetimle ilgili temel kavramları, yönetim ve organizasyon kuramları, yönetim işlevleri, yönetimde karar verme, güç ve etkileme ve liderlik gibi birçok farklı konular ders içerinde aktarılmaktadır.
Dersin İçeriği
Kişilerarası İlişkilerin Tanımı ve Sınıflandırılması
Yakın İlişkiler, Özel Olan ve Olmayan İlişkiler
Kişilerarası İlişkilerle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler)
Kişilerarası İlişkilerle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar (sosyal psikolojik yaklaşımlar, bilişsel kuramlar)
Gelişimsel Süreç Olarak Kişilerarası İlişkiler
Gelişimsel Süreç Olarak Kişilerarası İlişkiler
Kişilerarası İlişkilerde Etkili Olan Faktörler
Ara sınav
Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri ve Kişilerarası İlişkiler
Kişilerarası İlişkilerde Kendini Uyarlama ve Kendini Açma
Bağlılık ve Bağlanma
Bağlılık ve Güç Anlatım,
İletişim
Etkili İletişim Becerileri ve İletişim Hataları
Etkili İletişim Becerileri ve İletişim Hataları
Kişilerarası Problemler ve Çatışma
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
30
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kişiler arası iletişim ve iletişim çatışmalarını açıklayabilir.
DK2
Kişiler arası iletişimde etkin dinleme becerisini kullanabilir.
DK3
Kişiler arası iletişimde empati becerisini kullanabilir.
DK4
Kişilerarası iletişimde beden dilini kullanabilir.
DK5
Kişilerarası iletişimde cinsiyet rollerinin önemini bilir.
DK6
Kişilerarası ilişkilerinde ailenin, bireysel farklılıkların ve kültürün etkisini açıklayabilir.