of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-802
Etkili Sunum Teknikleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Günay
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-Posta
ahmetgunay@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 12.00-13.00
İş Telefonu
02462113871
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrencinin sunum becerisini geliştirmek maksadıyla uygulama ve teoriye yönelik eğitim verilmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
30
Aktarılabilir Beceri Dersi
30
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Ekili bir sunumun nasıl yapılacağını bilir.
DK2
Sunum yapmak için gereken temel unsurları tanımlar.
DK3
Etkili sunumun amaç ve işlevlerinin ne olduğuna ilişkin farkındalık kazanır.
DK4
Çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi edinir
DK5
Türkçeyi doğru ve etkin bir biçimde kullanır.
DK6
Ekip çalışması yapar.