of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-802
Etkili Sunum Teknikleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Okt. neşe Okur
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ekili sunumun nasıl yapılacağını bilir.
Etkili sunum teknikleri konusunda kavram, yöntem ve anlayışlara ilişkin sosyal psikolojik açıdan bir iç görü kazanır. Etkili sunumun iş yaşamındaki önemini ve etkisini kavrar.
Etkili sunumun amaç ve işlevlerinin ne olduğuna ilişkin farkındalık kazanır
Çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi ve deneyimi edinir
Çeşitli kaynaklardan ulaştığı bilgiyi sistematik şekilde düzenleyerek özellikle bilgisayardan ve diğer sunum araçlarından (tepegöz-asetat, gazeteler, panolar, raporlar, afişler, istatistikler, diyagramlar, filmler, dialar, projeksiyon ve hatta bu konuda yetkin kişiler vb. gibi) yararlanarak amaca uygun şekilde sunum hazırlayabilir.
Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini; sunum sırasında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri bilir.
Toplantı organizasyonu ile ilgili hazırlık ve uygulama aşamalarını gerçekleştirebilir.
Dersin İçeriği
Öğrencinin sunum becerisini geliştirmek maksadıyla uygulama ve teoriye yönelik eğitim verilmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
1.Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören, Academy, 1999
2.Etkili Sunuş, Christine E. Bingaman, Rota Yayın, 1993
3.Bedenin Dili, Acar&Zuhal Batlaş, Remzi Kitabevi, 1995
4.Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri, Murat Baykızı, Kar Yayınları, Ekim 2005
5.Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Ali Kaya, Eğitim Kitabevi, 2004
6.Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, George Kops, Richard Worth, Gün Yayıncılık
7.Başarılı Sunum Kendi Kendini Geliştirme Programı Daha İyi Düşünüp Daha Verimli Çalışabilmek İçin Kılavuz, John Collins, Doğan Kitapçılık, Mayıs 2000
8.Daha İyi Nasıl... Sunum Yapma, Michael Stevens, Timaş Yayınları, Ekim 1998
9.Sunum Gözler Üzerindeyken Başarmak, Banu Gökçül, Kapital Kitapları, Ekim 2005
10.Sunuş Yapma, Robert B. Nelson Ve Jenifer Wallick Isbn 975-8243-42-X
11.Başarılı Prezantasyonun 101 Yolu, Elizabeth Tierney Isbn 975-316-850-0
12.Etkili İletişim Ve Sunum Teknikleri Ders Notları, Dr. Derya Kaya, Harp Akademileri Eğitim Seminerleri 2001
Ders Sunum notları
Diğer Kaynaklar
1.Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören, Academy, 1999
2.Etkili Sunuş, Christine E. Bingaman, Rota Yayın, 1993
3.Bedenin Dili, Acar&Zuhal Batlaş, Remzi Kitabevi, 1995
4.Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri, Murat Baykızı, Kar Yayınları, Ekim 2005
5.Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, Ali Kaya, Eğitim Kitabevi, 2004
6.Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, George Kops, Richard Worth, Gün Yayıncılık
7.Başarılı Sunum Kendi Kendini Geliştirme Programı Daha İyi Düşünüp Daha Verimli Çalışabilmek İçin Kılavuz, John Collins, Doğan Kitapçılık, Mayıs 2000
8.Daha İyi Nasıl... Sunum Yapma, Michael Stevens, Timaş Yayınları, Ekim 1998
9.Sunum Gözler Üzerindeyken Başarmak, Banu Gökçül, Kapital Kitapları, Ekim 2005
10.Sunuş Yapma, Robert B. Nelson Ve Jenifer Wallick Isbn 975-8243-42-X
11.Başarılı Prezantasyonun 101 Yolu, Elizabeth Tierney Isbn 975-316-850-0
12.Etkili İletişim Ve Sunum Teknikleri Ders Notları, Dr. Derya Kaya, Harp Akademileri Eğitim Seminerleri 2001
Ders Sunum notları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek
2
2
Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek
2
3
Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek
2