of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-102
Sinemaya Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
didemcabuk@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13:30-15:00
İş Telefonu
0246 2110371
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere hem bir sanat hem de bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın tarihsel gelişim sürecini ve sinema dilini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Sinemanın Doğuşu, Sanat Olarak Sinema, Kitle İletişim Aracı Olarak Sinema, Filmsel Evren: Zaman, Mekan ve Hareket, Filmsel Görüntü, Çerçeveleme ve Işık, Sinemada Kurgu, Sinemada Ses, Film Üretim Süreci, Film Ekibi, Tür Sineması, Sinemada Akımlar, Film Eleştirisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sinemanın sanat ve endüstri ile ilişkisini açıklar.
DK2
Bir filmin türsel özelliklerini tanır.
DK3
Bir filmde kullanılan çekim ölçeklerini, çekim açılarını ve kamera hareketlerini listeler.
DK4
Kurgu türlerini filme olan katkısı açısından karşılaştırır.
DK5
Bir filmi farklı kuramsal yaklaşımlardan hareketle analiz eder.
DK6
Bir film ekibinde yer alacak kişileri ve bu kişilerin görevlerini belirler.