of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-217
Yaratıcı Drama
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Dr.Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
serdargezer@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Performans çalışmalarında ve tiyatro metinlerinde dramaturjik yapıyı anlama ve analiz etme.Yaratıcılığı geliştirme, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma.
Dersin İçeriği
Performans çalışmalarının ve tiyatro metinlerinin karakter, olay örgüsü, sahneleme ve metinsellik üzerinden
analizi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Drama ilkelerini, drama etkinliklerinde doğru uygulayabilme.
DK8
2. Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme.
DK3
3. Bir temadan yola çıkarak, doğaçlamalar oluşturabilme.
DK4
4. Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme.
DK
5. Yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme.
DK
6. İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme.
DK
7. Grupla çalışmaya istekli oluş.
DK
8. Drama etkinliklerine katılmaktan ve izlemekten zevk alış.