of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-301
Film Kuramları
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğrt. Üyesi Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-Posta
vedattezcan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma:14:00-16:00
İş Telefonu
8371
Dersin Amacı
Film Teorileri dersi, formalist geleneğe, gerçekçi film kuramları teorilerine ve çağdaş film kuramlarına giriş dersidir. Dersin içeriğinde, sinema ve psikanaliz, feminizm, yapısalcılık ve post yapısalcılık, göstergebilim, otoritelik ve postmodernizm konularında okumalar ve tartışmalar bulunmaktadır. Ders içeriği ile ilgili olarak seçilen örnek filmlerle film çalışmalarındaki gelişme, tarihsel bir perspektifle ve farklı film kuramlarından analiz edilir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, sinema sanatına ilişkin temel teorilerin öğrencilere verilmesi ve öğrencilerin filmleri yorumlayabileceği bir noktaya getirilmesi olarak belirlenmiştir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Gerçekçi, biçimsel ve çağdaş film teorilerini Alman, Sovyetler Birliği ve Fransız teorisyenleri çerçevesinde tanır.
DK2
Modern sinema, postmodern sinema ve yapısal ve post yapısal gelişmeleri sinemada arayabilir ve tartışır.
DK3
Filmleri ideolojik, feminist ve psikoanalitik yaklaşımlara göre değerlendirir.
DK4
‘Auteur’ kuramla ilgili olarak Fransa’da ve ABD’deki görüşleri eleştirel bir şekilde çözümler.
DK5
‘Tür kuramı’ nı tanır ve sinema endüstrisi ile kuram arasındaki ilişkiyi değerlendirir.