of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-303
Televizyonda Yapım Yönetim
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Yasin Öztürk
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Program yapım ve yönetimi konusunda fikir sahibi olduktan sonra program türleri, yapım aşamaları, bütçe, senaryo ve çekim aşamaları, kamera, ışık ve yönetim konusunda bilgi vererek baştan sonuna kadar bir TV yapımın aşamaları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Program önerisi, ekip. yapım ve yönetimi, program türleri, yapım aşamaları, bütçeleme, senaryo ve çekim aşamaları, kamera, ışık ve yönetim konusunda öğrencilerden proje uygulamaları istenmektedir.
Dersin İçeriği
Tv program ve yönetimi için ön hazırlık sürecinden üretim ve son üretim çıktı sürecine kadar olan süreç ders içeriğini oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Proje Hazırlama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
60
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
TV programı üretimi ve süreci konusunda bilgi sunar
DK2
TV programı yapımında çalışan personel konusunu açıklar
DK3
Ön hazırlık aşamasından son üretim aşamasına kadar program üretim sürecini hazırlar.
DK4
Teknik yönetim, bütçe hazırlama, teknik araç ve gereci yönetir.
DK5
Temel Ses, kurgu, çekim estetiği hakkında bağ kurar.