of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-305
Televizyon Eleştirisi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
didemcabuk@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 2110371
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere çeşitli eleştirel yaklaşımlardan hareketle televizyonun endüstriyel, teknolojik ve içerik bağlamında analiz etmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon, Televizyon ve Şiddet, Televizyon ve Kültürel Yozlaşma, Gösteri Toplumunun Mimarı Olarak Televizyon, Televizyon ve Ayrımcılık, Televizyon ve Tektipleşme, Televizyon ve İktidar İlişkileri İçerikleri Nasıl Etkiler, Televizyon ve Temsil, Televizyonda Sağlık Söylemi, Televizyon Haberlerinde İdeoloji Stratejileri, Televizyon ve Gerçeklik
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Televizyon içeriklerinin kültür ve toplumla ilişkisini açıklar
DK2
Televizyon içeriklerini kültür ve ideoloji bağlamında analiz eder.
DK3
Televizyon temsillerinin toplumsal gerçekliğin inşasındaki rolünü anlar
DK4
Televizyondaki farklı program türlerinin türsel analizini yapar
DK5
Televizyon içeriklerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle analiz eder
DK6
Televizyon içerikleri hakkında farklı türde eleştiri yazıları yazar