of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-306
İletişim Kuramları II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Çeliker Saraç
Dersin Yardımcıları
Bulunmamaktadır.
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
duygusarac@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı: 13.00-15.00
İş Telefonu
2113553
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere iletişim/kitle iletişimine dair eleştirel kavramları ve yaklaşımları öğretmek, öğrencilerin alana dair eleştirel bir perspektif kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Frankfurt Okulu, düşünürleri ve yaklaşımları: Walter Benjamin, T. Adorno ve M. Horkheimer, H. Marcuse, J. Habermas; Gramsci ve Hegemonya kavramı; Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları kavramı; İngiliz Kültürel İncelemeleri ve Stuart Hall; Ekonomi Politik Yaklaşım, düşünürleri ve yaklaşımları: Herbert Schiller, Dallas Smythe, Herman ve Chomsky, Golding ve Murdock, N. Garnham ve Armand Mattelart
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Anaakım ve eleştirel yaklaşımlar arasında ayrım yapar.
DK2
Eleştirel yaklaşımlara ilişkin temel kavramları tanımlar.
DK3
Farklı perspektiflerden hareket eden eleştirel yaklaşımları karşılaştırır.
DK4
Eleştirel yaklaşımlara ilişkin temel kavramlardan hareketle medya içeriklerini anlamlandırır.
DK5
Eleştirel yaklaşımlardan hareketle medya endüstrilerini analiz eder.