of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/27/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-309
Mitoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğrt.Üyesi Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-Posta
vedattezcan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma:14:00-16:00
İş Telefonu
8371
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin mitolojik öğelere ilişkin bilgileri edinmesini ve toplumsal yapıya ait olguların altında yatan mitolojik içeriği değerlendirme ve göstergeleri çözümleme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, mitoloji ve ikonografinin kaynakları ve toplumsal yapıya yansımaları anlatılmaktadır. Bu derste göstergelere ilişkin mitolojik öğelerin izi sürülecektir. Bunun yanı sıra reklamcılıkta kullanılan metaforik anlatımla ilintili olan mitolojik karakterler, temalar ve öyküler konu edilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Mitolojik karakter ve temaları tanımlar ve açıklar.
DK7
2. Mısır, Sümer – Asur, Hitit, Yunan – Roma olmak üzere çeşitli mitolojileri sınıflar, tartışır, yorumlar ve karşılaştırır.
DK3
3. Göstergelerdeki mitolojik temaları yorumlar.
DK4
4. Görsellerin içerdiği simgesel bilgileri ve mitolojik dili yorumlar
DK
5. Sembollerin mitolojik kökenlerini yorumlayarak yaratıcılığını geliştirir.
DK
6. Toplumsal tabakalaşma ve iktidar ilişkilerini mitolojik ilişkiler çerçevesinde değerlendirir.