of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-315
Yeni Medya
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Yeni medya kavramının eleştirel perspektifle irdelenmesi, Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya konması ve toplumsal boyutta ele alınması, Yeni iletişim teknolojilerinin iletişime getirdiği yeniliklerin kavranması, geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde meydana gelen farklılıkların ortaya konması.
Dersin İçeriği
Yeni medya-medya ilişkisi, iletişime teknolojik yaklaşımlar, İletişim teknolojilerindeki gelişimin iletişim sürecine etkileri, kitle iletişim araçları, bilgisayar teknolojilerindeki gelişimin ekonomi, iletişim politikaları ve toplum üzerindeki etkileri, İnternet ve yeni medya.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Yeni medya araçlarının neler olduğunu tanımlar
DK6
2. Yeni medya ile medya arasında ilişki kurar
DK3
3. Yeni medyanın toplumsal yapıda meydana getirdiği değişimler hakkında yorum yapabilir.
DK4
4. İnternet ve olanakları hakkında değerlendirme yapabilir.
DK
5- Teknoloji kavramı ve kamusal alandaki yerini eleştirel bir bakışla tartışabilir.