of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/27/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-316
Kişilerarası İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Neşe OKUR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi
E-Posta
neseokur@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 211 1113
Dersin Amacı
Kişiler arası iletişim ve iletişim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.
Haftalık Konular:
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme

2 İletişimin temel öğeleri

3 Türk toplumunun çağdaşlaşma süreci içinde kişilerarası iletişim.

4 İnsanoğlunun var oluşundan bu yana kişilerarası iletişim ve araçları.

5 İşleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri

6 Çağdaş teknolojilerin gelişmesi ile oluşan iletişimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin insan üzerindeki etkileri.

7 Çağdaş teknolojilerin gelişmesi ile oluşan iletişimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin insan üzerindeki etkileri.

8 Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler

9 Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler

10 Kişilerarası iletişimde diksiyon ve fonetiğin önemi.

11 Kişilerarası iletişimde yazınsal metinler ve üslup.

12 İletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar

13 Kişilerarası iletişimde öğrencinin genel durumuna bakış.

14 Genel değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Ödev
Teknik Gezi
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1- İnsanlar arasında temel iletişimin sağlanması konusunda yetkinlik kazanır.
DK2
2- Bireysel ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumda sorumluluk üstlenilmesi açısından yetkinlik kazanılır
DK3
3- Yaşamsal sorunların tartışılmasında nasıl bir tavır takınacağını ve bilgi sergileyeceğini öğrenecek.
DK4
4- Kendini düzgün ve doğru bir şekilde ifade edecek, karşısındakini de iyi dinleyerek anlayacak.