of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-328
Film Çözümlemeleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğrt.Üyesi. Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-Posta
vedattezcan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma:14:00-16:00
İş Telefonu
8371
Dersin Amacı
Filmlerin altında yatan mesajların farklı film çözümleme yöntemleri ile anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Film çözümlemesi, film çözümleme teknikleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Filmlerin çekildikleri dönemle sosyo-kültürel, politik ve ideolojik bağlarını saptama becerisini kazanır.
DK2
Filmsel anlamın yaratılma sürecinde senaryo yazarının, yönetmenin ve görüntü yönetmeninin veya canlandırma sanatçısının etkin işlevini kavrar.
DK3
Uyarlama çalışmalarda, orijinal eser ile adapte edilmiş eser arasındaki farkların filmsel söyleme dair nasıl ipuçları verdiğini hızlı ve kesin biçimde belirleme refleksi kazanır.
DK4
Kuramsal anlamda film eleştirisi geliştirebilme ve eleştirel bakışla eser yaratabilme becerisi kazanır.
DK5
Anlamlı ve tutarlı, bütünsel yapılar (filmler) oluşturur.