of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-401
Dünya Sineması
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğrt.Üyesi Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-Posta
vedattezcan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma:14:00-16:00
İş Telefonu
8371
Dersin Amacı
Dünya sineması hakkında bilinç oluşturmak, dünya sinemasını tanımak ve farklı ülkelerin sinemasal özelliklerinin bilinmesini sağlamak dersin amacını içermektedir.

Dersin İçeriği
Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, Uzak Doğu sinemaları, sinemanın ilk yıllarından itibaren sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel koşullar bağlamında işlenecektir.

Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Sinemayı dünya tarihiyle, düşünce akımlarıyla ve bireysel yaşamla ilişkilendirme becerisi edinir.
DK2
Dünya sinemasını, her ülkenin kendi siyasi, toplumsal, kültürel koşulları içindeki gelişim ve değişim sürecini inceler, okur ve tanımlar.
DK3
Filmi tarihsel-kültürel bağlamı içinde değerlendirmeyi öğrenir.
DK4
20. yüzyıldan bugüne dünya sinemasındaki dönüşümler, eğilimler ve temel konular hakkında bir kavrayış gösterir.
DK5
Sinema filmlerinin biçim ve içerik ilişkisini kurarak bu filmleri teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümler.