of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-402
Türk Sineması
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
öğr.Gör.Dr.Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
serdargezer@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Ders kapsamında öğrencilerin sinemanın Türkiye’ye gelişi ve tarihsel süreç içindeki teknik, ekonomik, toplumsal, siyasal ve sanatsal gelişimini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Türk sinemasının doğuşu ve gelişimi, tiyatrocular dönemi, geçiş dönemi, sinemacılar dönemi, Türk sineması akımları, örnek film analizleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Türk Sinemasının gelişim dönemlerini sıralar.
DK2
Türk Sineması’nın önemli dönemlerini ve bu dönemlere ait filmleri değerlendirir.
DK3
Türk Sinemasının dönemsel gelişimini toplumsal gelişmeler ışığında değerlendirir.
DK4
Türk Sinemasının önemli yönetmenlerini ve filmlerini sıralar.
DK5
Türk sinemasının gelişimini endüstri bağlamında açıklar.