of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-406
Popüler Kültür ve Gündelik Hayat
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Popüler kültürün ve gündelik hayatın bir parçası olan müzik, televizyon, spor, moda ve film gibi birbirinden farklı üretim alanlarını sosyo-kültürel, politik ve ekonomik açısından incelemektir.
Dersin İçeriği
Popüler kültür, tüketim, moda, müzik, aşk, spor
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1- Gündelik hayatın yeniden üretiminde popüler kültürün merkeziliğini kavrar
DK2
2- Popüler kültürün kitle iletişim araçları ile ilişkisini kavrar
DK3
3- Popüler kültüre ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları kavrar
DK4
4- Popüler kültürü ve gündelik hayatı mücadelenin alanı olarak okur
DK5
5- Gündelik hayat pratiklerini popüler kütür bağlamında yorumlar