of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-413
Kültürel İncelemeler
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğrt.Üyesi Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-Posta
vedattezcan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma:14:00-16:00
İş Telefonu
8371
Dersin Amacı
Kültürel incelemelerde yaygın olan ana kavramlar, akımlar, kültürel süreçlerin ve eserlerin nasıl üretildiği, biçimlendiği, yayıldığı, tüketildiğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kültür kavramı, kültürel incelemeler, kültür kuramları, modernizim, postmodernizm, kültür-kimlik-dil, kültürler arası iletişim
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kültürel incelemeler, disiplinine ilişkin temel terimler, kavramlar, akımlar ve önemli kişiler hakkında bilgilerini geliştirir.
DK2
Kültürel incelemelerde görülen önemli kuramları ve görüşleri açıklayabilir.
DK3
Kültürel süreçlerin ve eserlerin ortaya çıkışı, biçimlenişi, yayılışı, tüketilişi ve aldıkları tepkileri tanıma, analiz etme ve yorumlama yetisine sahip olur.
DK4
Ortaya konulan popüler kültürün egemen olduğu iletişim alanlarını derinlemesine inceleyebilir.
DK5
Kültürel farklılıklar bağlamında popüler kültür örneklerinden yararlanabilir.