of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-418
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
didemcabuk@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Cuma 10:00-11:00
İş Telefonu
0246 2110371
Dersin Amacı
Toplumsal cinsiyet kavramının tarihsel süreç içinde geçirdiği gelişim, değişim ve dönüşümleri aydınlatmak, bu kavrama ilişkin kuramsal yaklaşımlar ışığında yazılı ve görsel medyada toplumsal cinsiyetin temsil biçimlerini analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Toplumsal cinsyet kavramının kültürel inşaası, kadın ve erkeğe ait toplumsal cinsiyet biçimleri ve bu biçimlerin nasıl yeni biçimlere dönüştüğü, toplumsal cinsiyet farklılıkları, feminist kuram ve yaklaşımlar, toplumsal streotipler, medyada toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Toplumsal cinsiyet kavramını anlar
DK2
Toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin teorik yaklaşımları analiz eder,
DK3
Medyada toplumsal cinsiyet temsillerini değerlendirir.
DK4
Cinsiyet rollerinin toplumsal yapı içinde nasıl öğrenildiğini açıklar..
DK5
Feminist hareketin gelişimini genel olarak açıklar.
DK6
Kadınların ve erkeklerin medyada nasıl belli stereotiplerle temsil edildiğini analiz eder.