of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-422
Siyasal İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr.Erdal EKE
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
erdaleke@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 14.00-16.00
İş Telefonu
02462110568
Dersin Amacı
Siyasal iletişim alanına ilişkin temel kavramları ele alarak, siyasal iletişim alanının diğer disiplinlerle olan bağıntısını ve siyasal iletişim türlerini irdelenmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Siyasal iletişim, siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörler, siyasal partiler, siyasal iletişim kampanyaları, seçim kampanyaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İktidar mücadelesi ve kitle iletişim araçları arasındaki bağlantı hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Siyasal iletişim sürecindeki siyasal kampanyaların rolünü ve önemini kavrar.
DK3
Siyasal iletişim sürecinde yer alan tüm aktörlerin siyasal iletişim süreci içindeki yerini ve önemini bilir.