of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:11/30/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-427
Görsel Kültür
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Kitle iletişimi, kültür endüstrileri, sanat kurumları ve toplumsal hareketler tarafından üretilen imgeleri ve görme biçimlerini, mekansal bağlam içinde, görsel sosyolojinin araçlarıyla değerlendirmek.
Dersin İçeriği
Ders, insan ve toplum kuramı olan görsel kültürün uygarlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evrelerin ve görsel kültür örneklerinin günümüz medyasında nasıl kullanıldığını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1- Görsel kültürün toplumsal hayattaki önemini fark eder.
DK5
2- İmgelerin üretilme süreçlerini ve etkilerini değerlendirir.
DK3
3- Görme ve görselleştirme eylemlerinin toplumsal anlamını değerlendirir.
DK4
4- Kültürlerarası logo ve amblemleri nasıl okumaları gerektiğini öğrenir.