of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-801
Film Eleştrisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üye. Duygu Çeliker Saraç
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ders, film eleştirisinin temel yöntemleri olan Auteur eleştirisi, göstergebilimsel eleştiri, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiri üzerine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Her eleştirel yaklaşım, söz konusu yaklaşıma en uygun örnek filmin analiz edilmesiyle ele alınacaktır.
Dersin Hedefleri
Sinema filmlerinin çözümlenmesini ve anlamlandırılmasını sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Filmleri analiz eder.
2- Öğrendiği eleştirel kuramları ile sanatın başka alanları arasında bağ kurar.
3- Göstergebilim, ideoloji, feminizm ve psikanaliz gibi son derece önemli bilim dallarını tanır.
Dersin İçeriği
Auteur eleştiri, göstergebilim, ideolojik eleştiri Psikanalitik eleştiri, feminist eleştiri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
35
105
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
105
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Özden Zafer Film Eleştirisi İmge Yayınları 2004
2-Wollen Peter Sinemada Göstergeler ve Anlam Metis Yayınları 2008
3- John Fiske (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş Ark Yayınları 2008
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur.
 
2
Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir.
 
3
Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir.