of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-801
Film Eleştrisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
İletişim Fakültesi
E-Posta
didemcabuk@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 2110371
Dersin Amacı
DBu dersin amacı öğrencilere sinema filmlerini bir sanat eseri, bir meta, sosyokültürel ve ideolojik bir ürün olarak ele alıp değerlendirmelerini sağlayacak teorik yaklaşımları öğretmek ve filmlerle ilgili eleştiri yazıları yazabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Film Sanatı ve Film Eleştirisi, Sinemada Temel Kavramlar, Sosyolojik Eleştiri, Tarihsel Eleştiri, İdeolojik Eleştiri, Auteur Eleştiri, Göstergebilim, Psikanalitik Eleştiri, Feminist Eleştiri, Tür Film Eleştirisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
70
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
30
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Popüler film okuması ile film eleştirisi arasındaki farkı bilir.
DK2
Film eleştirisinde gerekli olan temel sinema kavramlarını bilir.
DK3
Filmleri farklı kuramsal yaklaşımlardan hareketle analiz eder.
DK4
Film eleştirisinde kullanılan kuramsal yaklaşımları açıklar
DK5
Farklı yayınlar için farklı türde film eleştirisi yazar
DK6
Bir filmin sanatsal, ideolojik, türsel ve kültürel boyutlarını tartışır.