of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:12/5/2021
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-802
Medya ve Toplum
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üye. Seyhan Aksoy
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu ders iletişim bilimleri alanında yapılan kuramsal çalışmalar eşliğinde medya ve toplum ilişkisini sorgulamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Medya ve ideoloji, medya ve popüler kültür, medya ve tüketim kültürü, medya ve ayrımcılık, medya ve etik
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Medyaya ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları bilir
DK2
Medya ve ideoloji arasındaki ilişkiyi kurar
DK3
Medya içeriklerini farklı bakış açılarıyla değerlendirir
DK4
Medyanın kitle üzerindeki manipülasyonunu sorgular
DK5
Medya ve toplum arasındaki ilişkiyi farklı kuramsal yaklaşımlardan hareketle kurar