of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
RTS-802
Medya ve Toplum
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üye. Seyhan Aksoy
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders iletişim bilimleri alanında yapılan kuramsal çalışmalar eşliğinde Hegel ve Antonio Gramsci’den günümüze kadar, medya ve toplum ilişkisini sorgulamayı amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Başta iletişim disiplini olmak üzere ana akım yaklaşım içerisindeki farklı kuram ve modelleri tanımlamak, eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntem bilgisini ifade etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Öğrenci iletişim kuramları ve kuramcıları ışığında iletişim, medya ve toplum ilişkisini sorgulayabilecektir
2. Öğrenci, medyayı siyaset ve politikalar bağlamında analiz edebilecektir
3. Öğrenci kamu algısının medya aracılığıyla kurgulandığını öğrenecektir
4. Öğrenci iletişimin ve medyanın toplumsallaşma sürecindeki rolünü ve etkilerini değerlendirebilecektir
Dersin İçeriği
Medya organizasyonlarında mesajın kurgusu, içerik, medya etkisi, medya sistemleri ve bu sistemlerin diğer sistemlerle ilişkileri dersin konusunu oluşturur.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
35
105
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
105
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Rigel, Nurdoğan, v.d. (2003)Kadife Karanlık, İstanbul: Su Yayınları
2. Tomlinson, John (1999) Kültürel Emperyalizm, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
3. Oskay, Ünsal (2005) 19. YY’dan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İstanbul: Der Yayınları
4. Geuss, Raymond (2002) Eleştirel Teori, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur.
 
2
Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir.
 
3
Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir.