of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-201
Haber Toplama ve Yazma
2.0
1.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Nedret Çağlar
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Gazetecilik Lisans Programı, mezunlarına medya sektörünün temel dinamiklerine ilişkin bilgi ve becerileri ileri düzeyde kazandırırken, bunun yanında yeni iletişim teknolojileri ile önemi giderek artan internet yayıncılığı ve sosyal medya haberciliği alanında da derinlemesine yetkinlik kazandırmayı amaçlar.
Dersin Hedefleri
1. Gazete, internet, radyo ve televizyon haberleri yazabilmek. 2. Bu haberlere ilişkin yazma tekniklerini öğrenmek. 3. Haber üretim aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Haber kaynaklarından haber toplamayı öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.İletişim bilimlerine ilişkin kuramsal bilgiyi ve terminolojiyi kazandırmak.
2.Haber toplama ve yazma teknikleri, muhabirlik, yeni iletişim teknolojileri, internet yayıncılığı, sayfa tasarımı ve medya analizi alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak.
3.Muhabirlik, editörlük, sayfa tasarımı ve basın fotoğrafçılığı gibi gazetecilik mesleğinin gerektirdiği tüm alanlarda görev alabilecek donanımı kazandırmak.
4.Gazetecilik mesleğinin etik ilke ve değerlerini benimsetmek.
5.Alana özgü teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilecek donanımı kazandırmak.
Dersin İçeriği
Kitle iletişim araçları, kitle iletişimin tarihsel gelişimi, haber ve habercilik, haber toplama, haber kaynakları, uygulama.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
33
33
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
33
33
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
- Girgin, A.,?Haber Yazma Teknikleri?ISBN:975-10-1397-6, İnkılap, 1998, İstanbul, Türkiye 2- Uyguç, A.,?Radyo Televizyon Haberciliği?ISBN:975-96661-0-3, Avcıol Yayın, 1998, İstanbul, Türkiye 3- Aslan, K.,? Haberin Yol Haritası?ISBN:975-8612-08-5, Anahtar Yayın, 2002, İstanbul, Türkiye 4- Yüksel, E., Gürcan, H. İ., ?Habercinin El Rehberi? ISBN:975-06-0012-6, Anadolu Üniversitesi Yayın, 2001, Eskişehir, Türkiye
Diğer Kaynaklar
- Girgin, A.,?Haber Yazma Teknikleri?ISBN:975-10-1397-6, İnkılap, 1998, İstanbul, Türkiye 2- Uyguç, A.,?Radyo Televizyon Haberciliği?ISBN:975-96661-0-3, Avcıol Yayın, 1998, İstanbul, Türkiye 3- Aslan, K.,? Haberin Yol Haritası?ISBN:975-8612-08-5, Anahtar Yayın, 2002, İstanbul, Türkiye 4- Yüksel, E., Gürcan, H. İ., ?Habercinin El Rehberi? ISBN:975-06-0012-6, Anadolu Üniversitesi Yayın, 2001, Eskişehir, Türkiye
Materyal
Dokümanlar
- Girgin, A.,?Haber Yazma Teknikleri?ISBN:975-10-1397-6, İnkılap, 1998, İstanbul, Türkiye 2- Uyguç, A.,?Radyo Televizyon Haberciliği?ISBN:975-96661-0-3, Avcıol Yayın, 1998, İstanbul, Türkiye 3- Aslan, K.,? Haberin Yol Haritası?ISBN:975-8612-08-5, Anahtar Yayın, 2002, İstanbul, Türkiye 4- Yüksel, E., Gürcan, H. İ., ?Habercinin El Rehberi? ISBN:975-06-0012-6, Anadolu Üniversitesi Yayın, 2001, Eskişehir, Türkiye
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.