of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-202
Gazete yazı türleri
2.0
1.0
0.0
3.0
5.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı gazeteciliğin sosyo-ekonomik özellikleri çerçevesinde yazı türlerinin nasıl biçimlendiğini ortaya koyarak başlıca yazı türlerinin ve bu türlere yönelik teknik özelliklerin neler olduğunu aktararak öğrencilerin bu bilgilerle bir gazete yazı türünü eleştirebilen çalışmalar yapabilmesini ve farklı türlerde gazete yazısı yazma yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Yazı türlerini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Gazetelerdeki farklı yazı türlerini ayırt eder.
Gazeteler için farklı yazı türleri hazırlar.
Köşe yazısını yapılandırır.
Bir röportaj gerçekleştirir.
Dizi yazı geliştirir.
Gazeteler için yeni yazı türleri geliştirir.
Dersin İçeriği
Gazete yazı türleri hakkında genel bilgiler vermek, gazete yazı türlerinin genel özelliklerini ele almak, Deneme, Fıkra, Makale, Eleştiri, Gezi Yazısı, Portre Yazısı, Röportaj gibi türleri inceleyip örnekler yazmak.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
6
12
72
Devam
0
0
Sunum
3
5
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
154
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Temel Gazetecilik - Oya Tokgöz - İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008 Haberi Okumak - Ayşe İnal - Temuçin Yayınları, İstanbul 1996 Gazetecinin El Kitabı - Christopher Browne - MediaCat Kitapları, İstanbul 2001 Başyazı ve Yorum Yazarlığı - Seyfettin turhan - Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1996 Ulusal, Bölgesel ve Yerel Gazeteler Gazeteciliğe Giriş - Hamza Çakır - Tablet Yayınları - Konya 2007
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
0
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
0
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
0