of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-203
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Araştırma yöntemleri dersinin amacı, öğrencilere, toplumsal araştırmaya ilişkin temel kavram, yöntem ve yaklaşımları öğretmektir. Ders sonunda öğrencilerin araştırma yapma, bilimsel metinleri değerlendirme ve eleştirel bir bakış ortaya koyma yetilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, lisans düzeyinde öğrencilere sosyal bilimler ile ilgili araştırma yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersini Alan öğrenci:

1. Etkin bir araştırma konusunun nasıl belirleneceğini öğrenir
2. Literatür taramasının nasıl yapılacağını öğrenir
3. Araştırma hipotez ve yönteminin belirlenmesi konusunda bilgiler edinir
4. Araştırma ölçeğinin ortaya konmasında dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenir
5. Araştırma verilerinin toplanmasında dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenir.
6. Araştırma bulgularının nasıl yorumlanacağını öğrenir.
7. Araştırma raporunun nasıl yazılacağını öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersini Alan öğrenci:

1. Etkin bir araştırma konusunun nasıl belirleneceğini öğrenir
2. Literatür taramasının nasıl yapılacağını öğrenir
3. Araştırma hipotez ve yönteminin belirlenmesi konusunda bilgiler edinir
4. Araştırma ölçeğinin ortaya konmasında dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenir
5. Araştırma verilerinin toplanmasında dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenir.
6. Araştırma bulgularının nasıl yorumlanacağını öğrenir.
7. Araştırma raporunun nasıl yazılacağını öğrenir.
Dersin İçeriği
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersinde ilk olarak bilgi, bilim felsefesi ve bilimsel bilgi konusunda temel bilgiler verilir. Daha sonrasında bilimsel bir araştırmanın ilk evresi olan araştırma konusunun belirlenmesinden başlayarak raporun yazılmasına kadar olan bütün araştırma süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili teorik bilgiler sağlanır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
126
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders içi anlatım öğrenciler tarafından not alınmaktadır.
Diğer Kaynaklar
Ders içi anlatım öğrenciler tarafından not alınmaktadır.
Materyal
Dokümanlar
Ders içi anlatım öğrenciler tarafından not alınmaktadır.
Ödevler
Ders öncesinde öğrencilerin işlenecek konuya hazırlanarak gelmesinin sağlanması
Sınavlar
Bir adet ara sınav ve bir adet final sınavı yapılır
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
5
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
4