of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-210
Siyasal Düşünceler Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
filozofların siyasal düşünce şekillerini değerlendirebilme, Günümüzde meydana gelen siyasi değişmelerin arka planının bilincine varabilme.
Dersin Hedefleri
Siyasi düşünceler tarihi biliminin tanımı ortaya çıkışı ve temel kavramlarının ana hatlarıyla açıklanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
) Eleştirel tarzda filozofların siyasal düşünce şekillerini değerlendirebilme sorgulama ve günümüzde karşılaştırma. 2) Günümüzde meydana gelen siyasi değişmelerin arka planının bilincine varabilme. 3) Düşünce hayatının siyasi ve sosyal yapılarla olan ilişkilerini belirleyebilme. 4)Herhangi bir siyasi kurumun yönetimlerle ilgili politikalarını oluşturabilme ve gerektiğinde sorgulayabilme. 5)Siyasi düşüncelere dayalı sosyal uzlaşmanın gerçekleşmesi için filozofların ortaya koyduğu düşünceleri günün şartlarına göre değerlendirebilme.
Dersin İçeriği
Siyasi düşüncelerin filozoflar açısından ele alınarak tanıtımı ve temel kavramların günümüze yansımalarının incelenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
6
6
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
93
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
20. Ellen Meiksins Wood: Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans'tan Aydınlanma'ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi
Larry Arnhart, Siyasi Düşünce Tarihi: Plato'dan Rawls'a, Ankara: Adres Yayınları, 2005.
George Sabine, Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul: Cem Yayınları, 2000.
Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral-Devlete; Ankara: İmge Yayınları,2004. (Machiavelli ve la Boetie ile ilgili bölümler)
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Alaaddin ŞENEL (Siyasal Düşünceler Tarihi) Nihat KEKLİK (Felsefenin Temel İlkeleri) Metin İŞÇİ (Siyasal Düşünceler Tarihi) Ruşen KELEŞ (Kentleşme Politikası) Jacobb BENAMİTTAY (Siyasal Düşünceler Tarihi) Ayferi GÖZE (Siyasal Düşünceler Tarihi) Zeki UGAN (Mukaddime Tercümesi) Macit GÖKBERK (Felsefe Tarihi)
Ödevler
Etienne de la Boetie, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, çev. Mehmet Ali Ağaoğulları, Ankara: İmge Yayınları, 1995.
David Thomson, Siyasi Düşünce Tarihi, İstanbul, 2002.
- Blackwell'in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi I ve II, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1994.
Sınavlar
 
Materyal Diğer
20. Ellen Meiksins Wood: Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans'tan Aydınlanma'ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
3
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
4