of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-211
Kültürel Antropoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin sosyal/ kültürel antropolojinin temel konu alanlarına ve yöntemlerine ilişkin bir kavrayış geliştirmeleri sağlanarak, çağdaş dünyadaki kültürel konu ve sorunları disiplinler arası bir bakışla nasıl değerlendirebileceğine ilişkin bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilere sosyal/kültürel antropolojinin kapsamı, temel kavramları, yöntemi ve araştırmalarına ilişkin temel
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Kültürel antroplojinin genel terminolojisini ve kavramlarını tartışabilecektir
Kültürel antropoloji çerçervesinde sunulan sosyal ve kültürel problemleri değerlendirebilecektir
Kültürün sanatsal ve tinsel temellerini açıklayabilecektir
Toplumsal örgütlenmeyi, akrabalık, ev yaşamı, gruplaşma ve tabakalaşma gibi kavramlarla, ekonomik ve politik boyutlarıyla değerlendirebilecektir
Kültürel farklılıkları çatışmadan kaçınma duyarlılığı ile analiz edebilecektir
Niteliksel araştırmanın nasıl planlanacağına ve uygulanacağına dair temel bilgileri edinecektir.
Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir
Dersin İçeriği
Sosyal/ kültürel antropoloji insan toplumlarını karşılaştırmalı inceleyerek, benzerlik ve farklılıkların nedenlerini araştırır. Bütüncül kültür kuramı ve antropolojik alan yöntemleri çerçevesinde aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din ve inanç sistemleri, dil, ekonomik sistemler, sosyal örgütlenme, kültürel değişme, toplumsal uyarlanma gibi konulara odaklanır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
3
30
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
3
5
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
5
4
20
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
40
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
60
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
107
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.