of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-213
Uygurlık Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilimin İlkçağ’dan günümüze kadar kaydettiği gelişimin izini sürmek, hangi etkenlerin bilimsel düşünceyi etkilediğini kavramak.
Dersin Hedefleri
Günümüz uygarlıkların ortaya çıkmasına neden olan bilimsel gelişmelerin incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kültür ve uygarlığın doğuşunu açıklar.

20. yüzyıl bilim, sanat, felsefi geleneğin ardındaki tarihsel birikimi açıklar
Dersin İçeriği
İnsanlık tarihinin geçirdiği evreler ve bilim.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
8
8
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
7
7
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Campbell, Joseph (2003). Yaratıcı Mitoloji, Tanrının Maskeleri. İmge Kitabevi. Ankara.
Materyal
Dokümanlar
McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara.
Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara.
Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
2
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
4