of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-217
Kültürlerarası İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, farklı kültürlere mensup bireylerin hangi durumlarda ne tür dilsel veya dil dışı tavırlar sergiledikleri/sergileyebilecekleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, öğrencilerin farklılıklara karşı hoşgörü ve empati duygusunu geliştirmek, meslek hayatlarında yabancılarla girecekleri iletişimin ön yargıdan uzak ve sağlıklı bir zeminde yürümesine katkı sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve
yöntem bilgisine sahip olur.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kültürlerarası iletişim dersini alan öğrenciler kültür ve kültür türlerini, kitle kültürünü, popüler kültürü, kültürlerarası iletişim mekanlarını, kültürel kimlik ve yansımalarını, iletişim teknolojilerindeki değişimin kültürel yansımalarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Haftalık ders konusu akışı bağlamında öğrencilere verilen okumalara dayalı olarak sınıf içi değerlendirme ve tartışmalar yapılır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders öncesinde okuma notları öğrencilere verilir.
Diğer Kaynaklar
Ders öncesinde okuma notları öğrencilere verilir.
Materyal
Dokümanlar
Ders öncesinde okuma notları öğrencilere verilir.
Ödevler
Haftalık okuma ödevi verilir.
Sınavlar
Bir adet ara sınav ve bir adet final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
1
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
3
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
5