of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-219
Medya Okuryazarlığı
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, medyanın yapısını, işleyiş ve işlevlerini bilen, gerçek ve kurgunun ayrıma varan, medya ürünlerine karşı eleştirel bakabilen ve medya metinlerini üretebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.
Dersin Hedefleri
Medyada izlerkitleye sunulan içeriklerin hangi amaçla üretildikleri, ne tür stratejiler barındırdığı; üretilen içeriklerin propoganda, manipülasyon ve dezenformasyon için nasıl kullanıldığı konusunda farkındalık yaratılarak, ürünlerin olduğu gibi tüketilmemesi, daha sorgulayıcı yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğinin anlaşılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Medya okuryazarlığı alanındaki kuramcıları bilir
Medya okuryazarlığının bilinçli medya izleri yaratmadaki önemini kavrar
Medyanın yapısına ilişkin farkındalık geliştirir
Medyanın yapısını yakından tanır
Medya-iktidar ilişkisini öğrenir
Medyada manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonun niçin yapıldığını bilir
Türkiye'nin medya okuryazarlığı alanında geldiği noktayı öğrenir
Dersin İçeriği
Medya okuryazarlığı, dijital medya okuryazarlığı ve sosyal medya okuryazarlığı kavramsal çerçevesi, Medya okuryazarlığı genel ilkeleri, Temel kavramlar (Mesaj, temsil ve sunum, kültür), Temel Kavramlar (Dil, etik ve sorumluluk, kurum ve yazar), Temel kavramlar (vatandaşlık bilinci, anlam ve anlama, güvenlik); Medya Okuryazarlığında Temel ve Eleştirel Yaklaşımlar ( Aşılamacı Yaklaşım, Korumacı Yaklaşım, Güçlendirmeci Yaklaşım, eleştirel yaklaşım, çözümlemeci yaklaşım), Diğer Yaklaşımlar (Benjamin Bloom, Albert Bandura, George Gerbner, Herbert Marshall McLuhan) , Medya Okuryazarı Olarak medya mesajlarının analizi (Haber metinleri, Reklamlar, Video-film ve belgesel, Eğitim-sağlık ve eğlence, Spor).
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
3
36
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
94
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu (2016). Medya Okuryazarlığı, Pales yayınları, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
1
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
4