of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-311
Reklamcılık
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, iletişim fakültesi öğrencilerinin reklam kavramının kapsam ve içeriğini ve reklamcılığın temel çalışma alanlarını öğrenmelerini sağlamaktır
Dersin Hedefleri
Reklamcılık dersinin hedefleri aşağıdaki gibidir:
1. Reklamı kavramsal olarak ele almak ve önemini kavramak
2. Reklamın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sağlamak
3. Reklamın diğer disiplinlerle ilişkisini ele almak,
4. Reklam ortamlarını ve önemini kavramak
5. Reklamın işleyiş süreciyle ilgili bilgi vermek
6. Reklam kampanya süreçleri hakkında bilgi vermek
7. Reklam ve Tüketici Davranışlarıyla ilgili geniş bir bakış sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenci:

1. Reklamı kavramsal olarak ele alır ve önemini kavrar
2. Reklamın tarihsel gelişimi hakkında bilgilenir
3. Reklamın diğer disiplinlerle ilişkisini ele alır,
4. Reklam ortamlarını ve önemini kavrar
5. Reklamın işleyiş süreciyle ilgili bilgilenir
6. Reklam kampanya süreçleri hakkında bilgilenir
7. Reklam ve Tüketici Davranışlarıyla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olur
Dersin İçeriği
Reklamcılık dersinde genel olarak kavramsal olarak reklam, reklam tarihçesi, reklamın değer disiplinlerle ilişkisi, reklam ortamları, reklam kampanyası, reklam süreçleri, reklam ve tüketici davranışları konuları ele alınır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
16
32
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu verilmeyecek. Yalnızca derk kaynakları önerilecek
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
1
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
5