of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-315
İleri Fotoğrafçılık Teknikleri
1.0
1.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Teorik bilgilerin verildiği temel fotoğraçılık dersindeki kazanılan verilerin uygulamaya dönüştürülerek öğrencilere pratik kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler ileri fotoğrafçılık teknikleri gereği özgün ve yaratıcı görseller üretebileceklerdir.
Öğrenciler düşüncelerinin iletişimine yönelik fotoğrafik görsel üretme tekniklerini etkin bir şekilde seçebilecek ve uygulayabileceklerdir.
Öğrenciler gerek stüdyo ortamında gerekse dışarıda fotoğraf malzemelerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
Öğrenciler diğer mecralarda olabileceği gibi mülti medya ortamında da ileri fotoğrafik becerilerini uygulayabileceklerdir.
Öğrenciler kendilerinden emin bir şekilde interaktif bir ortamda dijital fotoğraflarını sunabilecek ya da kürasyonunu yapabileceklerdir.
Dersin İçeriği
İleri Fotoğrafçılık, Temel Fotoğrafçılık dersinden sonra daha gelişmiş teknik becerilerle sahip olmaya yönelik bir derstir. Fotoğraf düzenleme yazılımı konusunda da bilgi ve becerilerin gelişmesi üzerine kurulu olan bu ders çekim ve çekim sonrası düzeltileri de içerir. Renk, ton ve kontrast ayarı gibi ayarların yanında filtreleme ve efekt teknikleri de öğretilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
7
35
Ödev
0
0
Ödevler
5
4
20
Devam
0
0
Sunum
4
5
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
117
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
 
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
 
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.