of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-319
İletişim Sosyolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmak, İletişim ile ilgili sosyolojik teorileri anlamak, Medya uygulamalarını yorumlamak.
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefleri aşağıda sıralanmıştır:
1. İletişim sosyolojisinin temel kavramlarını anlamak
2. Günümüz medya ve medya yapılanmalarını ele almak
3. Medyayı toplumsal işlevi bağlamında ele almak
4. Medya olgusunu küreselleşme bağlamında tartışmak
5. Medya ve tüketim kültürü ilişkisini incelemek
6. Medya bağlamında yapılan güncel tartışmaları değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenci:
1. İletişim sosyolojisinin temel kavramlarını anlar
2. Günümüz medya ve medya yapılanmalarını bilir
3. Medyayı toplumsal işlevi bağlamında öğrenir
4. Medya olgusunu küreselleşme bağlamında tartışabilir
5. Medya ve tüketim kültürü ilişkisini değerlendirebilir
6. Medya bağlamında yapılan güncel tartışmaları bilir
Dersin İçeriği
İletişimin niteliği, iletişim ve toplum, sosyolojik modeller, kitle İletişimin niteliği, kitle iletişim ve kamuoyu, kitle iletişimi üzerine kuramlar, kitle iletişimi ve kültür, Kitle iletişim ve küreselleşme, medya ve İdeoloji, medya ve demokrasi, medya ve etik, medya ve reklam.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
126
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Önerilen ders kaynakları dışında ders notu verilmemektedir.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
3
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
1
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
5