of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GZT-803
Sosyal Medya
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sosyal medya ortamları hakkında bilgiler vererek, bu ortamların iletişim bağlamında nasıl etkili ve verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin farkındalık yaratmak.
Dersin Hedefleri
Sosyal medya ortamları ve özelliklerinin öğrenilerek, bu ortamların gazetecilik, pazarlama, tanıtım vb amaçlarla kullanabilme yetisi için altyapının oluşturulması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler sosyal medya ortamlarının ortaya çıkışı ve gelişimine ilişkin teknolojik altyapı hakkında bilgi sahibi olmaları,
Bu ortamların özelliklerinin ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmaları,
Ortamların hangi özelliklerinin ne tür amaçlar için kullanıma uygun olduğunun değerlendirilmesi,
Bu ortamlarda yürütülen çeşitli tanıtım, reklam gibi etkinliklerin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi sahibi olmaları,
Bu ortamlarda kullanılan pazarlama, reklam, tanıtım vb teknikler hakkında bilgi sahibi olmaları,
Sosyal medya ortamları ve vatandaş gazeteciliği hk bilgi sahibi olmaları,
Ortamların gazetecilik ve habercilik konusundaki etki boyutu hakkında farkındalıklarının oluşması.
Dersin İçeriği
Sosyal medyanın kavramsal çerçevesi, Sosyal medyanın ortaya çıkışını hazırlayan teknolojik gelişmeler, Sosyal medya ortamları (Bloglar, Mikrobloglar, Sosyal ağlar), Sosyal medya ortamları (medya paylaşım platformları), Sosyal medya ortamları (Wikiler, profesyonel ağlar), Sosyal medya ortamları (Sosyal işaretleme ortamları, sanal dünyalar), Türkiye’nin sosyal medya platformları ile tanışması; Türkiye’nin sosyal medya kullanım istatistiklerinin değerlendirilmesi, Sosyal medya ortamları ve toplumsal hareketler (dijital aktivizm), Sosyal medya ve mahremiyet olgusu, Sosyal Medya ve kimlik, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyada pazarlama stratejileri: Oyunlaştırma, Vatandaş gazeteciliği.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
13
3
39
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
13
2
26
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
95
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
1
3
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
5