of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MYO-801
İşaret Dili
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Sinan Tarkan Aslan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- İşaret dilini etkili bir şekilde kullanabilecek
Dersin İçeriği
TİD alfabesini, temel cümle yapılarını,
evet-hayır sorularını,
zaman ve zamanla bağlantılı soruları
sayıları,
soru sözcüklerini
fiilleri öğrenir
sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
bu dilde tercüme
bu dilde tercüme
işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir?
sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
2
20
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacıyla insan vücudunun fizyolojisi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel tıp ve klinik tıp bilgisine sahip olabilme.
0
2
İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini mesleki etik değerlerini gözeterek objektif bir şekilde uygulayabilme.
0
3
Acil bakım ve kurtarma uygulamaları sırasında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun acil girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilme.
0