of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-201
Üretim Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Mustafa ÖZYÜCEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Üretim yönetiminin temel kavramlarını ve üretim sistemlerini tanıyabilme, işletmelerin kuruluş yeri seçiminde ve işyeri büyüklüğünün belirlenmesinde gözönüne aldıkları faktörleri sıralayabilme, işlerin verimli bir şekilde yapılabilmesi için işyeri düzeninin ve üretim planlamasının önemini kavrayabilme,kalite kontrolü tekniklerini ve toplam kalite yönetimini tanıyabilme
Dersin Hedefleri
Üretim yönetiminin gelişim sürecini açıklamak
Kalite kontrol tekniklerini öğrenebilmek
Üretim yönetiminin amaçlarını açıklamak
Toplam kalite yönetimini öğrenmek
Üretim planlamasının uygulanmasını, stok kontrolünü ve bakım planlamasını kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Üretim yönetiminin gelişim sürecini açıklar
Üretim yönetiminin amaçlarını açıklar
Üretim yönetimi bölümün diğer işletme bölümleri ile ilşkilerini ve işletme organizasyonu içindeki yerini açıklar
Üretim sistemleri çeşitlerini ve ürün tasarımının nasıl yapıldığını kavrar
Yeni mamulün başarısını etkileyen faktörleri sıralar
İşletmelerin kuruluş yeri seçilirken ve işletme büyüklüğü belirlenirken nelere dikkat edildiğini kavrar
İş yeri düzeninin planlamasını ve iş analizlerini kavrar
Üretim planlamasının uygulanmasını, stok kontrolünü ve bakım planlamasını kavrar.
Dersin İçeriği
İşlemlerin doğası ve içeriği, işletme stratejisi ve küresel rekabet, mamul,hizmet tasarımı, proses seçimi ve tasarımı, kalite yönetimi, kapasite planlama, tam zamanında üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, iş yeri düzenleme, görev tasarımı ve iş ölçümü, tedarik zinciri yönetimi, sıralama, envanter yönetimi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
158
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
ÜRETEN, Sevinç, “Üretim İşlemleri Yönetimi”, Gazi kitabevi, 2006
TEKİN, Mahmut, “Üretim Yönetimi”, Ankara 2004
DOĞRUER, İ.Mete,“Üretim Organizasyonu ve yönetimi”,
KOBU Bülent, “Üretim Yönetmi”, Seçkin kitabevi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
0
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
0
3
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
0