of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-205
Finansal Yönetim
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
BUĞRA ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Finansmanın işletmeler açısından önemini vurgulayarak, temel finansal tabloların oranlar yöntemiyle analizini, kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarında finansal tekniklerden nasıl faydalanıldığını, optimum sermaye yapısının oluşturulmasında finansal bilgilerden nasıl yararlanıldığını öğrencilere kazandırmak
Dersin Hedefleri
1) Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilmek
2) Temel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilmek
3) İşletmelerde kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarını vermede, uygun kaynakların bulunmasında kullanılan yöntemleri kavrayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilir
2) Temel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilir
2) T3) İşletmelerde kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarını vermede, uygun kaynakların bulunmasında kullanılan yöntemleri kavrayabiliremel mali tabloların analiz edilmesinde kullanılan oranları kavrayabilir
Dersin İçeriği
İşletme açısından finansmanın önemini vurgulamak, mali tablolardan nasıl faydalanılabileceğini örnekler yardımıyla göstermek
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
40
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
161
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
USTA Öcal, Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
1) ÖZTİN Akgüç , Finansal Yönetim İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınları İSTANBUL
2) CEYLAN Ali İşletmelerde finansal yönetim BURSA ,1991
3)ÖZDEMİR Muharrem Finansal yönetim ANKARA ,1997
4)CEYLAN Ali, KORKMAZ Turhan, İşletmelerde Finansal Yönetim, BURSA 2015
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
4
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
4
3
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
4