of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PAZ-204
Reklamcılık
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
ÖĞR.GÖR. BETÜL OKUDUR SABUNCU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Reklamcılıkla ilgili temel kavramlar, uygulama biçimleri ve pazarlama faaliyetleri içindeki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
Reklamcılıkla ilgili temel kavram bilgisine sahip olmak,
Reklamcılık uygulamaları ve örnekleri üzerinde inceleme yapabilmek,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Reklamın tanımlanması ve içinde bulundurması gereken temel unsurların öğrenilmesi,
2) Dünyada Türkiye’de reklamcılığın gelişimi, dünü, bugünü ve yarınının kavranabilmesi
3) Reklam uygulama esasları ve reklam ortamlarının öğrenilmesi
4) Reklam etkinliği ölçümleme yöntemlerinin kavranabilmesi
Dersin İçeriği
Reklamla ve reklamcılıkla ilgili temel kavramlar, reklam medya ortamları, reklam kampanyası hazırlama ve uygulama, reklam ölçümleme yöntemleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
40
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
40
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
20
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
İnternet kaynakları, Pi Dergisi ve Pazarlama Dünyası Dergisi(çeşitli sayıları)
Reklamcılık Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. Füsun Kocabaş, Müge Elden, İletişim Yayınları,2006.
Reklam Yazarlığı, Müge Elden, İletişim Yayınları, 2007.Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir
3
2
Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında karşılaşılan problemlerde analitik düşünme ve karar verme becerisine sahiptir
2
3
Etkin iletişim kurabilme ve güçlü ikna yeteneğine sahiptir.
5