of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BPR-208
Nesne Tabanlı Programlama II
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Recep ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Nesneye yönelik programlama ile; sınıf, aşırı yükleme, miras, delegate, event, virtual fonksiyonlar, Interface, UML ve Tasarım kalıplarını kullanarak problemlere çözümler bulmak.
Dersin Hedefleri
Nesne tabanlı progam ilkelerini kullanarak problemlere çözüm bulabilmeli ve gerkli tasarımları yaparak tasarımdam kodları üretebilmelidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Nesneye yönelik programlama ve sınıf kavramını öğrenir, anlatabilir ve tartışabilir. Constructor ve destructor fonksiyonları, windows uygulamalarında nesne pointer ‘ları, nesne dizileri anlatabilir ve yorumlayabilir.
2) Nesne hiyararjisini kavrar, kalıtım yoluya yeni sınıflar türetebilir.
3) Nesneler ve bellek arasındaki ilişkiyi bilir. Nesnelerin belleğe nasıl yerleştiğini kavrar.
4) Fonksiyon aşırı yükleme ve operator aşırı yükleme konularını kavrayarak gerekli yerlerde kullanabilir.
5) UML diyağaramlarını kavrar. UML den koda dönüşüm yapabilir. Projeye ait UML diyagramlarını çizebilir.
6) Tasarım kalıplarının önemini ve hangi amaçla kullanılacağını bilir.
Dersin İçeriği
Sınıf, Nesne, Bellek, Kalıtım, Interface, Abstract Sınıflar, UML, Tasarım Kalıpları, Aşırı Yükleme
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
40
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
8
8
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
94
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders sırasında yazılan kodlar
Diğer Kaynaklar
Ders sırasında yazılan kodlar
Materyal
Dokümanlar
Ders sırasında yazılan kodlar
Ödevler
Örnek tasarım
Sınavlar
Arasınavlar internet ortamında yapılacaktır. Yıl sonu sınavları yüzyüze yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
3
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
4
3
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
5