of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BYA-102
Dosyalama ve Arşivleme
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZKANAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders ile belgelerin tanınması ve türlerinin sınıflandırılabilmesi, kayıt işlemlerinin yapılabilmesi, dosyalanması, gerektiğinde işlevsel hale getirilebilmesi, arşivlenmesi ve yasalara uygun olarak ayıklama ve imha işlemlerinin yapılması yeterliliği ve yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Belgenin ortaya çıkışından itibaren belli bir sistematik ve kurallar çerçevesinde ileride ihtiyaç duyulduğunda en hızlı şekilde tekrar belgeye ulaşmak, belgenin kaybolmaması ya da zarar görmemesini temin edecek şekilde ve örgütsel etkinliği maksimum kılacak bir şekilde evrak yönetim ve arşiv yönetim sistemlerinin kurulmasını hedeflemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kurum içi ve dışı belge akışını takip etmek,
Belge değişim sürecini izlemek,
Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen belgelerin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
Dosyalama ve dosya takibini yapmak,
Arşivleme ve arşiv takibini yapmak,
Ayıklama ve imha işlemlerini yapmak.
Dersin İçeriği
Belge kavramı ve belge türleri.
Gelen ve giden evraklar, gelen-giden evrak defterleri incelenmesi,
Gelen ve giden evraklara uygulanacak işlemler,
Dosyalama ve amacı,
Dosyalama sistemleri ve seçim kriterleri,
Dosyalama da ödünç verme işlemleri,
Arşivleme ve türleri,
Arşivlerde ayıklama ve imha işlemleri,
Elektronik belgeler ve yönetimi,
Elektronik belge yönetim sistemleri ve bilinmesi gerekenler.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
3
45
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
3
45
Ödev
1
40
Ödevler
1
6
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
126
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar.
5
2
İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür.
4
3
Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür.
2