of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BPR-114
Veri Tabanı I
3.0
1.0
0.0
3.5
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Recep ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, varlık ilişki diyagramları ve veritabanı tasarım mantığını kavramak, ara yüz ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak.
Dersin Hedefleri
Veri tabanı kurulum ve yönetiminin sağlanması, İstenilen amaca uygun listeleme, ekleme, silme ve güncelleme sorgularının yazılabilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, veri modelleri, veri tabanı tasarımı, ilişkisel sorgulama dilleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
2) Veri Tabanı tasarımı gerçekleştirebilir.
3) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirebilir.
4) Veri Tabanı Yönetim Sistemi yazılımlarını kullanabilir.
5) Sql dili ile veritabanını sorgulayabilir.
Dersin İçeriği
Veri Tabanı yönetim Sistemleri (VTYS) ; Temel kavramlar, VTYS mimarisi ve VTYS işlevleri. Veri modelleri. Veri tabanı şeması ve örneği. Veri Tabanı tasarımı. Varlık-İlişki modeli ile kavramsal Veri Tabanı tasarımı. İlişkisel veri modeli ile Veri tabanı tasarımı. SQL sorgulama dili. Microsoft Access VTYS ortamında, çeşitli alanlara yönelik veri tabanı tasarımı ve veri tabanının oluşturulması, bu veri tabanında sorgulama ve form tasarımı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
4
60
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
3
45
Ödev
1
40
Ödevler
1
6
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
15
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
uzak.isparta.edu.tr
adresinden erişilen e-ders içeriği ve canlı ders kayıtları
Diğer Kaynaklar
uzak.isparta.edu.tr
adresinden erişilen e-ders içeriği ve canlı ders kayıtları
Materyal
Dokümanlar
uzak.isparta.edu.tr
adresinden erişilen e-ders içeriği ve canlı ders kayıtları
Ödevler
Örnek veritabanı tasarımı.
Sınavlar
Ara sınav İnternet ortamından yapılır. Yıl sonu sınavları yüzyüze yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
3
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
5
3
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
3