of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CHM-204
İkna ve İkna Psikolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Osman DABAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin, iknanın iletişimdeki yeri ve çağrı merkezi sektöründe ikna kabiliyetinin önemi konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu derste öğrencilerin, iknanın iletişimdeki yeri ve çağrı merkezi sektöründe ikna kabiliyetinin önemi konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
İkna kavramını tanımlayabilecek,
Çağrı Merkezlerinde kullanılan etkili ikna edici iletişim yöntemlerini öğrenebilecek,
Çağrı Merkezlerinde kullanılan etkili ikna edici iletişim yöntemlerini öğrenebilecek,
Çağrı Merkezi sektöründe ikna kabiliyetinin önemini değerlendirebilecek,
Etkili tartışma ve pazarlama yöntemlerini yorumlayabilecek,
Dersin İçeriği
Bu dersin temel içerikleri; ikna kavramı, iknanın reklam ve pazarlama iletişimi unsurları ile ilişkisi, iknanın işleyişini açıklayan kuramlar, ikna edici mesajların hazırlanması üzerinde kavramların öğrencilere aktarılmasıdır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
İkna Etme Sanatı, Michael Wheeler, Omega Yayınevi, 2016, İstanbul
10 Adımda İkna Gücü, Jesse S. Nirenberg, Zen Kitaplığı,2009,İstanbul
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir
0
2
Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında karşılaşılan problemlerde analitik düşünme ve karar verme becerisine sahiptir
0
3
Etkin iletişim kurabilme ve güçlü ikna yeteneğine sahiptir.
0