of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CHM-227
Sosyal Medya
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Nazan ÖZENÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yeni medya hem gündelik hayatın hem de birçok iş alanın pratiklerini değiştirdi ve iletişim stratejilerinin önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medya dersinin amacı; sosyal medya kavramını, sosyal ağların özelliklerini ve farklı alanlarda kullanımlarını tartışmak. Farklı sektörlerde kullanılabilecek başarılı bir sosyal medya iletişim planı hazırlayabilmek. Sosyal ağlarda gerçekleştirilen iletişim çalışmalarını raporlamasını öğrenmek.
Dersin Hedefleri
Yeni medya hem gündelik hayatın hem de birçok iş alanın pratiklerini değiştirdi ve iletişim stratejilerinin önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medya dersinin amacı; sosyal medya kavramını, sosyal ağların özelliklerini ve farklı alanlarda kullanımlarını tartışmak. Farklı sektörlerde kullanılabilecek başarılı bir sosyal medya iletişim planı hazırlayabilmek. Sosyal ağlarda gerçekleştirilen iletişim çalışmalarını raporlamasını öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yeni medya teknolojileri ve sosyal medyaya ilişkin kavramları özümseyebilmek ve iletişim çalışmalarıya ilişkendirebilmek,Sosyal medya iletişim planı geliştirebilmek.
Sosyal medya çevresi ve kapsamını anlamak
Sosyal medya uygulamalarının pazarlamadaki önemini
ortaya koyabilmek
Sosyal medya ve pazarlama uygulamaları arasındaki
etkileşimi analiz edebilmek.
Dersin İçeriği
Sosyal Medyanın Gelişimi,Sosyal Medya Platformları,Sosyal Medya Platformları ile Pazarlama.
Bu ders kapsamında sosyal medya uygulamalarının pazarlama
karması ile etkileşimli ilişkisi üzerinde durulacak, sosyal medya
yönetimi unsurları ve etkin sosyal medya yönetiminin nasıl olması
gerektiği incelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
5
25
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
VARDARLIER Pelin,Sosyal Medya Stratejisi,Nobel Akademik Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
VARDARLIER Pelin,Sosyal Medya Stratejisi,Nobel Akademik Yayıncılık
Materyal
Dokümanlar
VARDARLIER Pelin,Sosyal Medya Stratejisi,Nobel Akademik Yayıncılık
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir
1
2
Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında karşılaşılan problemlerde analitik düşünme ve karar verme becerisine sahiptir
2
3
Etkin iletişim kurabilme ve güçlü ikna yeteneğine sahiptir.
1