of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SHM-101
Tıbbi Terminoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Zehra Küçükcoşkun
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretmek.Bu dersi alan öğrencilerin tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilmesi, çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerini sağlamak. Öğrenciye tıp terimlerini doğru yazma, telaffuz etme ve analiz etme becerisi kazanmak suretiyle tıbbın diğer konularına alt yapı oluşturmak, böylece öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Tıbbi terminolojinin temeli olan terimlerin öğretmek.Bu dersi alan öğrencilerin tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilmesi, çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmelerini sağlamak. Öğrenciye tıp terimlerini doğru yazma, telaffuz etme ve analiz etme becerisi kazanmak suretiyle tıbbın diğer konularına alt yapı oluşturmak, böylece öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar. Tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilir. Bu dersi alan öğrencilerden tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökler hakkında bilgi edinmiş olmaları ve çeşitli sistemlere ait hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmeleri
Dersin İçeriği
Tanışma öğrenim ilke ve hedeflerinin anlatımı;Terminolojiye giriş ve Kök kavramı,Tıbbi Terminoloji ön ekler,Tıbbi Terminoloji son ekler,Tıbbi Terminoloji solunum sistemi,Tıbbi Terminoloji dolaşım sistemi,Tıbbi Terminoloji kemik anatomisi,Tıbbi Terminoloji sindirim sistemi,Tıbbi Terminoloji sinir sistemi,Tıbbi Terminoloji üreme sistemi,Tıbbi Terminoloji üriner sistem,Tıbbi Terminoloji endokrin sistem,duyu organları terminolojisi,genel değerlendirme.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
8
8
64
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları

Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)

Diğer Kaynaklar
Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları

Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)

Materyal
Dokümanlar
Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Ders Notları

Tıbbi Terminoloji (Tahir Hatipoğlu, Meryem Çam)

Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
2
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
2
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
3