of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SHM-101
Tıbbi Terminoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Hüsamettin Koçak
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sağlık alanında görev yapacak sağlık profesyonellerine bütün dünyada kullanılan ortak dil olan tıbbi terminoloji ile ilgili bilgileri vermektir.
Dersin Hedefleri
Tıbbi terimlerin yazılışı, okunuşu, anlamları ve klinik kullanımlarını öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. İnsan vücudunun yapı ve morfolojisi ile ilgili bilgiler verilmesi
2. Bu yapının oluşumu ile yapıyı oluşturan organların durumların ve ilişkilerin incelenmesi
3. Tıbbi terim ve kavramları verirken ortak olan uluslar arası Latince terminolojinin kullanılmasının öğretilmesi anatomik öğretimin de temel esaslarıdır
Dersin İçeriği
Ders hakkında genel bilgiler, tıbbi terimlerin okunuşu ve yapısı, ön ek, kök, son ekler, terim çeşitleri öğrenilir.
Anatomi (kemik, eklem, kas), dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, sinir sistemi, genital sistem ve 5 duyuya ait terimler öğrenilir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ekinci, Sebahat. 2015; Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı, Hatiboğlu Yayınları, Ankara

Diğer Kaynaklar
Arslantaş, Didem. 2012; Tıbbi Terminoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
ara sınav, dönem sonu sınavı.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
5
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
5
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
5