of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SHM-113
Beden Eğitimi l
0.0
0.0
2.0
1.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Büşra SÜNGÜ
Dersin Yardımcıları
Yok
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye, Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları uygulamak, Yeterli ve dengeli beslenmek
Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini ayırt etmek, Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisini ayırt etmek, Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkilerini ayırt etmek, Kondisyonel ve motorik özellikleri ayırt etmek, Su üzerinde yüzmek, Hasta veya yaralıyı sudan kurtarma tekniklerini uygulama
yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Problem çözme becerisi, iletişim becerisi, karar verme becerisi, girişimcilik becerisi, gözlem becerisi, mekânı algılama becerisi, Spor organizasyonları ve olimpiyatlar hakkında bilgi verilir. Spor sakatlıkları hakkında bilgiler verilir. Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Beden eğitimi ve sporda temel kavramları açıklar
Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun önemini ayırt eder.
Beden eğitimi ve sporun amaçlarını açıklar
Felsefesi ve diğer bilimlerle ilişkilendirir
Beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceğini tartışır.
Hareket eğitiminin amacı ve işlevlerini tanımlar.
Dersin İçeriği
Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri
Kondisyonel ve motorik özellikleri
Kondisyon çalışmaları
Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları
Yeterli ve dengeli beslenmek
Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini
Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi
Antreman teknikleri
Su üzerinde yüzme
Yüzme teknikleri
Suda can güvenliği sağlama
Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri
Su İçinde Kazazede Kurtarma
Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
8
8
64
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
1
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
1
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
1