of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SHM-201
İlkyardım
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Burcu NAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İlkyardım dersinin amacı: öğrenciyi yaşamı boyunca karşılaşacağı durumlara ilişkin ilkyardım uygulamaları konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrencinin ilkyardımın temel uygulamalarını doğru yapması ve farklı durumlarda (yaralanma, kanama,kırık,çıkık, yanık gibi) ilkyardım gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
•İlk yardımın temel uygulamalarını açıklayabileceksiniz.
•Acil durumlarda müdahaleyi nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz.
•Hasta veya yaralının birinci ve ikinci değerlendirmesini doğru şekilde yapabileceksiniz.
•Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım uygulayabileceksiniz.
•Kırık çeşitlerini sayabileceksiniz.
•Yanıkta ilkyardım uygulamasını yapabileceksiniz.
•Vücut mekaniklerinize uygun ve kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri ile hasta/ yaralıyı güvenli şekilde taşıyabileceksiniz.
Dersin İçeriği
Ders Tanımı, Giriş, Amaç Ve Öğr. Hedefleri
Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda İlkyardım
Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.Temel İlk Yardım, Yazarlar: Prof. Dr. Fethiye Erdil , Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik , Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Efil Yayınevi.
Diğer Kaynaklar
1.Temel İlk Yardım, Yazarlar: Prof. Dr. Fethiye Erdil , Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik , Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Efil Yayınevi.
Materyal
Dokümanlar
1.Temel İlk Yardım, Yazarlar: Prof. Dr. Fethiye Erdil , Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik , Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Efil Yayınevi.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
2. Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, Yazarlar: H. Fazıl İNAN, Zülfinaz KURT, İlknur KUBİLAY, İlkyardım Ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
 
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
 
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir