of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SHM-206
Sistem Hastalıkları
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Evren ARIN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnsanlarda çeşitli organlarla ilişkili hastalıklara, bulaşıcı hastalıklara, enfeksiyona bağlı hastalıklara yönelik temel ilke kavram, yöntem ve tekniklerle birlikte hastalıklar, belirtiler, tanı ve tedavi yöntemleri rehabilitasyonu ve uygulamaları, korunma yollarını öğretmek.
Dersin Hedefleri
1. Hastalıklar hakkında genel bilgiler öğrenme
2. Hastalıkların genel teşhis yöntemleri hakkında bilgiler öğrenme
3. Hastalıkların genel belirtileri hakkında bilgiler öğrenme
4. Yenidoğan ve Pediatrik hastalarda görülen hastalıklar hakkında bilgiler öğrenme
5. Erişkin hastalıklar hakkında bilgiler öğrenme
6. Geriatrik hastalar hakkında bilgiler öğrenme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Hastalıklar hakkında genel bilgiler edinmek
2. Hastalıkların genel teşhis yöntemleri hakkında bilgi edinmek
3. Hastalıkların genel belirtileri hakkında bilgi edinmek
4. Yenidoğan ve Pediatrik hastalarda görülen hastalıklar hakkında bilgi edinmek
5. Erişkin hastalıklar hakkında bilgi edinmek
6. Geriatrik hastalarhakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Akciğer Tümörleri
Amfizem
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Kalp Yetmezlikleri
Kalp Kapak Hastalıkları
Koroner Damar Hastalıkları
Korpulmonare
Konjenital Kalp Hastalıkları
Hipertansiyon
Periferik Damar Hastalıkları
Kan Hastalıkları
Lösemi
Pıhtılaşma Bozuklukları
Trombositopeniler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
(1) Hüseyin Demirci, Aylin Demirci, Hastalıklar Bilgisi, Türk Sağlık Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara-2001.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
3
2
Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
0
3
Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.
0